Modelowania w Spektroskopii

Utworzenie Zakładu (1 stycznia 2007 r.) miało na celu konsolidację i dalszy rozwój badań w zakresie szeroko pojętego modelowania w dziedzinie spektroskopii EMR (obejmującej EPR, ESR, FMR i techniki pokrewne) oraz spektroskopii optycznej jonów metali przejściowych w kryształach. Przez modelowanie rozumiemy, w skrócie, teoretyczną interpretację eksperymentalnych parameterów (EP) w terminach mikroskopowych parameterów (MP), oraz porównawczą analizę zbiorów EP otrzymanych przez różnych autorów dla strukturalnie podobnych systemów jon-matryca. 

Tematyka badań Zakładu:
Zastosowania EMR i spektroskopii optycznej w biologii.

Zastosowania EMR i spektroskopii optycznej w badaniach materiałowych i przemysłowych.

Badania własności spektroskopowych i magnetycznych, tzw 'single molecule magnets', metodami EMR i spektroskopii optycznej.

Badania techniką EMR w wysokich częstościach i wysokich polach magnetycznych (HMF-EMR).

Badania techniką EMR i spektroskopii optycznej w wysokich ciśnieniach.

Badania są realizowane w ramach szerokiej współpracy z naukowcami w kraju i zagranicą.

 

Pracownicy:

  • Prof. dr hab. Czesław Rudowicz - kierownik zakładu
  • dr hab. inż. Monika Lewandowska - adiunkt
  • dr Danuta Piwowarska - adiunkt
  • dr inż. Paweł Gnutek -  adiunkt
  • Hanna Dopierała - specjalista