Fizyki Ciała Stałego

Tematyka badań zakładu:


- Nanocząstki magnetyczne w matrycach niemagnetycznych,

- Magnetyczne, elektryczne i spektroskopowe właściwości tlenków wanadowych,

- Badania spektroskopowe i magnetyczne kompleksów jonów ziem rzadkich w matrycach organicznych i nieorganicznych.

 

Pracownicy:

  • Prof. dr hab. Nikos Guskos - Kierownik Zakładu 
  • dr hab. Janusz Typek, Prof. ZUT
  • dr hab. inż. Paweł Berczyński - adiunkt
  • dr inż. Grzegorz Żołnierkiewicz - adiunkt
  • dr Jarosław Zaleśny - starszy wykładowca
  • Amadeusz Szubert - specjalista