Spektroskopii Optycznej

Tematyka badań zakładu:
Własności redoks materiałów biologicznych, leków stosowanych w kardiologii i terapii przeciwnowotworowej (kierownik tematu Prof. dr hab. Irena Kruk),

Procesy przepolaryzowania w kryształach ferroelektrycznych (kierownik tematu dr hab. Katarzyna Matyjasek),

Identyfikacja wolnych rodników tlenowych oraz elektronowo wzbudzonego tlenu metodami chemicznymi i spektroskopowymi, w tym techniką pułapkowania spinowego w połączeniu z EPR (kierownik tematu Prof. dr hab. Irena Kruk).

 

Pracownicy:

  • Prof. dr hab. Irena Kruk - kierownik zakładu
  • dr hab. Katarzyna Matyjasek,  Prof. ZUT
  • dr hab. inż. Anna Szymczyk, Prof. ZUT
  • mgr Katarzyna Wolska - doktorant
  • mgr inż. Łucja Fijołek - starszy specjalista