Sekcja Technicznej obsługi Dydaktyki


mgr inż. Bogdan Turczak - starszy specjalista
mgr Łukasz Juszczak - specjalista