Optoelektroniki

W zakresie wytwarzania materiałów, wykorzystując swoje Laboratorium Wzrostu Kryształów i dwa zainstalowane w nim pullery do wyciągania kryształów metodą Czochralskiego, pracownicy Zakładu zajmują się otrzymywaniem materiałów tlenkowych wykorzystywanych w różnych zastosowaniach optoelektroniki (matryce laserowe, nieliniowe materiały na przetworniki SHG).
W zakresie badań podstawowych pracownicy Zakładu zajmują się analizą propagacji fal termicznych w ośrodkach ze zlokalizowanymi źródłami cieplnymi, analizą właściwości liniowych i nieliniowych materiałów, analizą właściwości materiałów tlenkowych i fluorków wynikających z badań spektroskopii optycznej, analizą właściwości proszków (aktywne i selektywne katalizatory), szkieł i monokryształów wynikających ze spektroskopii EPR oraz badaniem zmian generowanych w materiałach i urządzeniach optoelektronicznych pod wpływem promieniowania jonizującego kwantów gamma, elektronów i protonów.

 

Pracownicy:

  • Prof. dr hab. inż. Slawomir M. Kaczmarek - Kierownik Zakladu 
  • dr hab. Tomasz Bodziony - adiunkt
  • dr Hubert Fuks - adiunkt
  • dr inż. Grzegorz Leniec - adiunkt
  • mgr Bohdan Bojanowski - starszy wykładowca
  • mgr Tomasz Skibiński - doktorant
  • mgr Zbigniew Kowalski - doktorant
  • Waldemar Szymański - specjalista