Skład osobowy zakładów w Instytucie Fizyki ZUT

Zakład Fizyki Ciała Stałego 

 • Prof. dr hab. Nikos Guskos - Kierownik Zakładu 
 • dr hab. Janusz Typek, Prof. ZUT
 • dr hab. inż. Paweł Berczyński - adiunkt
 • dr inż. Grzegorz Żołnierkiewicz - adiunkt
 • dr Jarosław Zaleśny - starszy wykładowca
 • Amadeusz Szubert - specjalista

 Zakład Optoelektroniki

 • Prof. dr hab. inż. Slawomir M. Kaczmarek - Kierownik Zakladu 
 • dr hab. Tomasz Bodziony - adiunkt
 • dr Hubert Fuks - adiunkt
 • dr inż. Grzegorz Leniec - adiunkt
 • mgr Bohdan Bojanowski - starszy wykładowca
 • mgr Tomasz Skibiński - doktorant
 • mgr Zbigniew Kowalski - doktorant
 • Waldemar Szymański - specjalista

 Zakład Spektroskopii Optycznej

 • Prof. dr hab. Irena Kruk - kierownik zakładu
 • dr hab. Katarzyna Matyjasek,  Prof. ZUT
 • dr hab. inż. Anna Szymczyk, Prof. ZUT
 • mgr Katarzyna Wolska - doktorant
 • mgr inż. Łucja Fijołek - starszy specjalista  

 Zakład Modelowania w Spektroskopii

 • Prof. dr hab. Czesław Rudowicz - kierownik zakładu
 • dr hab. inż. Monika Lewandowska - adiunkt
 • dr Danuta Piwowarska - adiunkt
 • dr inż. Paweł Gnutek -  adiunkt
 • Hanna Dopierała - specjalista

 Sekcja Technicznej obsługi Dydaktyki

 • mgr inż. Bogdan Turczak  - starszy specjalista
 • mgr Łukasz Juszczak - specjalista

 Administracja

 •  mgr Agnieszka Anioła - starszy specjalista